Leasing środków trwałych

Największa popularność

Niezmiennie, od początku kariery leasingu na polskim rynku to samochody osobowe są najczęściej leasingowanymi środkami trwałymi. Mowa tutaj o autach do trzech i pół tony, jednak ciężarowe, do przewozu osób itd. również są bardzo popularne. W ciągu ostatnich kilku lat ogromną popularność zyskał przede wszystkim szybki leasing maszyn i urządzeń. Co należy rozumieć pod tym terminem? Są to zarówno maszyny i urządzenia biurowe, jak również specjalistyczne np. budowlane, medyczne itd. Przy okazji leasingu nie można również nie wspomnieć o maszynach i urządzeniach rolniczych. To właśnie z tych ofert bardzo często korzystają rolnicy. Dzięki temu mogą pracować na najnowszych, najlepszych jakościowo maszynach bez konieczności jednorazowej bardzo dużej inwestycji finansowej, która mogłaby narazić ich stabilność finansową. Warto omówić najważniejsze cechy leasingu. Po pierwsze, leasing można wybrać finansowy lub operacyjny. Jeśli wybierze się finansowy, to w trakcie trwania umowy trzeba zamortyzować całą wartość środka trwałego i po skończonej umowie dotychczasowy leasingobiorca zostaje jedynym jego właścicielem, bez dodatkowych opłat.

Jak to wygląda w przypadku leasingu operacyjnego

To ta popularniejsza forma finansowania. W tym przypadku klient, czyli leasingobiorca, musi w trakcie trwania umowy na leasing operacyjny zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości środka trwałego. Zwykle jest to więcej ale czterdzieści procent to niezbędne minimum. W umowie ustalana jest wartość leasingu do spłaty, wysokość opłaty początkowej i ewentualnej kwoty wykupu, po zapłaci której klient może po pomyślnie ukończonej umowie wykupić środek trwały. Do kosztów uzyskania przychodu wpisuje się opłatę wstępną i raty leasingowe. W przypadku leasingu finansowego do kosztów wpisywane są odsetkowe części rat leasingowych oraz opłaty amortyzacyjne, których dokonuje leasingobiorca. Leasing operacyjny charakteryzuje się także tym, że to firma leasingowa amortyzuje środek trwały z opłacanych przez klienta rat leasingowych. Trzeba też wspomnieć o tym, że stali klienci leasingowi mogą liczyć na lepsze oferty, jak również nowi klienci, których firmy bardzo dobrze radzą sobie na rynku. Dzięki temu firma leasingowa może zaoferować lepsze warunki na leasing, gdyż ryzyko niewypłacalności jest zdecydowanie niższe.

Co można leasingować i jak długo

W leasing można wziąć maszyny i urządzenia, pojazdy (do 3,5 tony jak i te cięższe – ciężarowe, do przewozu osób itd.), nieruchomości, a także inne środki trwałe. Można to zrobić nawiązując albo umowę na leasing operacyjny, albo na finansowy. Formy te różnią się od siebie i każdy przedsiębiorca indywidualnie powinien przeanalizować je, aby wybrać tę, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego przedsiębiorstwa. Leasing można zwykle brać na okres maksymalnie sześćdziesięciu miesięcy, jednak są także firmy, które oferują możliwość wydłużenia okresu trwania umowy leasingu. Nie można tutaj także nie wspomnieć o tym, co dla wielu klientów jest dość sporym minusem, czyli o konieczności zakupu pełnego ubezpieczenia na środek trwały u ubezpieczyciela wskazanego przez firmę leasingową. Możemy co prawda liczyć na pewne zniżki, jednak to nadal średnio korzystne rozwiązanie, szczególnie dla kierowców pojazdów, którzy w tym wypadku nie mogą skorzystać z wypracowanych ulg za bezszkodową jazdę. Wybierając leasing finansowy po zakończeniu trwania umowy, klient otrzymuje środek trwały na stałe bez dodatkowych opłat, w przypadku leasingu operacyjnego musi zapłacić ustaloną w umowie kwotę wykupu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *