Leasing operacyjny najpopularniejszą formą leasingu

Lata wzrostów popularności – leasing

Od samego początku aż do bieżącego roku branża leasingowa notuje wzrosty popularności (z wyłączeniem dwuletniego spadku w czasie kryzysu gospodarczego). Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w tym artykule. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Po pierwsze, każdy, kto brał kiedykolwiek kredyt wie, jak dużo formalności trzeba dopełnić oraz jak wysokie są wymagania stawiane firmom. Oczywiście, o nadal kredyt, a nie leasing jest najbardziej popularną formą finansowania, jednak z każdym rokiem różnica ta znacząco się zmniejsza. Można powiedzieć, że leasing to w pewnym sensie przeciwieństwo kredytu. Warto rozważyć finansowanie używanych środków trwałych jak np. samochody ciężarowe poleasingowe. Bardzo dobre oferty finansowania na środki trwałe w dużo niższej cenie. Tutaj formalności ogranicza się do minimum i wymagania, które musi spełnić firma klienta nie są tak wygórowane. Oczywiście, to nie oznacza, że pierwsza lepsza, dopiero co założona firma może wziąć leasing. Finansowanie musi się przede wszystkim opłacać firmie leasingowej, dlatego też nigdy nie zgodzi się na podpisanie umowy z firmą, która będzie niewypłacalna.

Konieczne warunki

Podpisując umowę na leasing operacyjny warto wiedzieć, dlaczego trwa ona przez taki okres czasu. Po pierwsze minimalny czas, na jaki zostanie zawarta umowa musi być równy czterdziestu procentom normatywnego okresu amortyzacji. Jeśli podpisujemy umowę leasingu operacyjnego na nieruchomości to umowa musi być zawarta na okres przynajmniej dziesięciu lat. Jednak to nie jest opłacalne. Ponieważ w przypadku chęci leasingowania nieruchomości wraz z gruntem trzeba podpisać zarówno umowę leasingu operacyjnego jak i finansowego. Jeśli więc chodzi o nieruchomości z gruntami to lepiej wziąć je w leasing finansowy dzięki czemu wszystko będzie obejmowała jedna umowa leasingu. Suma wszystkich opłat musi być też co najmniej równa cenie początkowej.

Najważniejsze cechy leasingu

Opłaty, które są zawarte w umowie, a które musi uiszczać klient, czyli leasingobiorca, są przychodem dla leasingodawcy, czyli finansującej środek trwały firmy leasingowej. Dla klienta są one kosztem uzyskania przychodu. To właśnie dzięki temu, leasing operacyjny jest opłacalny. Dodatkowo, środek trwały amortyzuje firma leasingowa, a nie leasingobiorca. Co za tym idzie, w trakcie trwania umowy, to firma leasingowa jest właścicielem środka trwałego.

Opłaty do wpisania w koszty uzyskania przychodu

To największe zalety, jeśli chodzi o leasing operacyjny. Możliwość wpisania w koszty uzyskania przychodu wpłaty początkowej, części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych, opłat manipulacyjnych i wszelkich prowizji. Dodatkowo do kosztów można zaliczyć także wszystkie opłaty związane z użytkowaniem danego środka trwałego. Jeśli jest to samochód to będą to m.in. opłaty za paliwo, naprawy, a także ubezpieczenie pojazdu.

Najczęściej wybierany leasing

Leasing operacyjny jest zdecydowanie najchętniej wybieraną formą leasingu. Jeśli chodzi o umowy zawierane na samochody, to stanowi on ponad sześćdziesiąt procent. Statystyki te pokazują jednak, że więcej osób wybiera formę finansowania w leasingu finansowym obecnie, niż było to w roku 2013, gdzie stosunek wynosił niemal osiemdziesiąt procent do dwudziestu na korzyść leasingu operacyjnego. Wszystko dlatego, że jest to zdecydowanie bardziej korzystna opcja dla firm małych i średnich. W dużej mierze to właśnie takie firmy korzystają z leasingu, chcąc się rozwijać. Dane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *