Odliczanie VAT od zakupionego samochodu.

Co do zasady prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej przysługiwać może wtedy, gdy zakupiony pojazd jest używany do czynności podlegających opodatkowaniu. Jeśli zatem przedsiębiorca prowadzi działalność zwolnioną z podatku, wówczas, nie może dokonać potrącenia. W przypadku działalności podlegającej opodatkowaniu VAT prowadzący przedsiębiorstwo, będzie mógł odliczyć cały podatek naliczony przy zakupie auta, o ile jednocześnie spełnionych zostanie kilka warunków. Pamiętać również trzeba o przypadkach karuzeli podatkowej.

1. Biznesmen powinien ustalić zasady użytkowania samochodu w firmie. Najlepiej jeżeli zbiór zasad zostanie zebrany w formie regulaminu. Pomoże to, zdecydowanie zmniejszyć możliwość użycia samochodu (szczególnie do 3,5 T DMC) do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Warto mieć świadomość, że przepisy (również te znowelizowane) nie nakazują jednoznacznie posiadania regulaminu jednak przy wyjaśnianiu ewentualnych niejasności z urzędem skarbowym posiadanie takiego dokumentu może okazać się wskazane.

2. Wszystkie wyjazdy powinny zostać ujęte w ewidencji przebiegu. Ustawa szczegółowo określa, jakie pozycje powinna ona zawierać a także kto może dokonywać w niej kolejnych wpisów. Należy ją zaprowadzić najpóźniej (założyć można i powinno się wcześniej) od dnia, w którym pojazd po raz pierwszy został użyty do celu zgodnego z prowadzoną działalnością gospodarczą i kontynuować do dnia zmiany sposobu użytkowania. Ewidencja powinna zawierać conajmniej numer rejestracyjny samochodu, stan licznika na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Zasadniczo jej prowadzenie nie jest bardzo skomplikowane jednak w celu uniknięcie nieporozumień i ewentualnych trudności w związku z kontrolą przeprowadzaną przez uprawnione organy warto przynajmniej przy pierwszych wpisach w ewidencji skorzystać z konsultacji u księgowej. Jeżeli nie wybrali jeszcze państwo żadnego biura rachunkowego warto użyć zaawansowanej wyszukiwarki księgowych

3. Przedsiębiorca musi również pamiętać, że jeśli zechce odliczyć cały podatek VAT zapłacony w związku z zakupem samochodu, musi złożyć odpowiednią informację na formularzu o wzorze VAT-26 właściwemu dla siedziby firmy naczelnikowi urzędu skarbowego. Warto dodać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami musi tego dokonać w terminie siedmiu dni od dnia, w którym poniesie wydatek na nabycie samochodu.

4. Na koniec warto dodać, że jeżeli pojazd będzie wykorzystywany nie wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to użycie takie zostanie zakwalifikowane jako „użytek mieszany” (firmowy i prywatny) i w takim przypadku zgodnie z obowiązującymi po pierwszym kwietnia przepisami przedsiębiorca będzie mógł potrącić jedynie połowę naliczonego od zakupu pojazdu VAT-u. Częstym przypadkiem takiego „użytku mieszanego” są np. dojazdy po pracy które same w sobie nie stanowią użytku wyłącznie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak widać z powyższego łatwo jest popełnić błąd – w naszej ocenie chociażby z tego względu warto poprzez wyszukiwarkę wybrać biuro rachunkowe, które pomoże ominąć wszystkie mielizny związane z księgowaniem dokumentów w ramach działalności gospodarczej. Samochód w firmie jest niemal obowiązkowy choćby po to by odwiedzić księgową Łódź jest na przykład często zakorkowana i dobrze jest móc się szybko przedostać do swojego biura rachunkowego, czy też nowego klienta.